Oferta

Nasza oferta

Pacjentom indywidualnym zapewniamy kompleksową opiekę w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), nocną i świąteczną opiekę zdrowotną (NPL) oraz szerokie wsparcie w ramach świadczeń komercyjnych (realizowanych poza kontraktem z NFZ). Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi obsługujemy także pacjentów objętych ochroną w ramach indywidualnego ubezpieczenia medycznego.

Klientom instytucjonalnym oferujemy całościową obsługę w ramach medycyny pracy, a także usługi medyczne dla pacjentów objętych dodatkowymi ubezpieczeniami grupowymi. Oferujemy też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz profesjonalne obstawy medyczne imprez.

Współpracując ze szpitalami i licznymi placówkami medycznymi realizujemy świadczenia w zakresie opieki specjalistycznej i badań diagnostycznych, świadczymy usługi ratownictwa i transportu medycznego, usługi medycyny wyjazdowej, obstawy medyczne oraz szkolenia z pierwszej pomocy.

Dostęp do dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej służy realizacji prawa dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta. Prawo to przysługuje w pierwszej kolejności pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, a także innym podmiotom którym prawo to przyznaje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej mogą być złożone w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wzór wniosku można uzyskać w rejestracjach przychodni lub mailowo.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona w formie:

  • wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
  • na informatycznym nośniku danych
  • przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bądź na informatycznym nośniku danych

Opłata za udostępnienie dokumentacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, nie jest pobierana.

PETRA MEDICA to usługi medyczne dla:

  • pacjentów indywidualnych (podstawowa opieka zdrowotna i świadczenia specjalistyczne),
  • klientów instytucjonalnych (szeroki zakres usług medycznych i edukacyjnych dla firm i organizacji),
  • innych medycznych podmiotów leczniczych.

.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Pobierz
Skontaktuj się z nami
CAPTCHA
To pytanie służy do weryfikacji, czy jesteś robotem i do zapobiegania automatycznemu przesyłaniu spamu.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20