Nowe zmiany od czerwca

Od czerwca nowe zmiany w naszych przychodniach ...

Od czerwca będziemy wdrażać nowe zmiany organizacyjne w naszych Poradniach oraz zwiększać stopniowo ilość przyjmowanych pacjentów. Utrzymujemy także część wcześniejszych zaleceń.
Przychodnia Petra Medica ul. Grochowska 166

Poniedziałek-wtorek-środa 7:00-18:00

Czwartek 7:00-16:00

Piątek 7:00-15:00

Przychodnia Petra Medica ul. Omulewska 27

Poniedziałek- piątek 7:00-20:00

Zapraszamy do punktu pobrań:
ul. Grochowska 166

poniedziałek –piątek 7:00-10:30

ul. Omulewska 27

poniedziałek –piątek 7:00-11:30

soboty 8:00-11:30

 

W dalszym ciągu prosimy o przestrzegane zasady maksymalnego skrócenia czasu przebywania na terenie placówek.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WYTYCZNYMI:

 • Zapisy na wizyty są prowadzone za pośrednictwem infolinii oraz formularzy na stronie internetowej.
 • Osobiście można się zapisać wyłącznie, po wizycie stacjonarnej.
 • Pacjenci na wizyty muszą zgłaszać się bez osób towarzyszących, za wyjątkiem osób niesamodzielnych oraz dzieci.
 • Na wizytę z dzieckiem zgłasza się tylko jeden opiekun.
 • Nie obowiązuje zasada dostarczania oryginałów skierowań do poradni specjalistycznych.
 • W dalszym ciągu podstawową formą udzielanych porad lekarskich będą porady telefoniczne.
 • Przy stanowiskach rejestracyjnych może przebywać tylko tyle osób, ile jest czynnych stanowisk.
 • W poczekalni dla pacjentów będziemy ograniczali w dalszym ciągu ilość osób, aby nie tworzyć zbyt dużych skupisk. W poczekalni ogólnej  nie powinno jednoczasowo przebywać powyżej 10 osób, natomiast w części pediatrycznej dwoje dzieci i dwóch opiekunów.
 • Prosimy o zgłaszanie się na wizyty punktualnie, maksymalnie 5 minut wcześniej, w przypadku wizyt  w poradni medycyny pracy 10 minut wcześniej.
 • Każdy pacjent zgłaszający się na wizyty stacjonarne jest zobowiązany do udzielenia wywiadu epidemiologicznego.
 • Na etapie rejestracji, przed wizytą w gabinecie, każdy pacjent musi wypełnić i podpisać druk wywiadu epidemiologicznego, może mieć także wykonany pomiar temperatury ciała.
 • Przed wizytą w poradni dzieci zdrowych obowiązuje teleporada lekarska realizowana w dniu zaplanowanej wizyty, co najmniej 2 godziny wcześniej, potwierdzająca możliwość realizacji wizyty stacjonarnej.
 • Na pobrania krwi u małych dzieci, poniżej 6 roku życia należy się umówić.
 • Zostały wydłużone godziny pobrań materiałów do badań w przychodni przy ul. Omulewskiej 27 w dni robocze oraz otwarto punkt pobrań w soboty.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20