Medycyna pracy

Zapewniamy całościową obsługę w zakresie Medycyny Pracy

Medycyna Pracy

Firmom i pracownikom zapewniamy pełne wsparcie
w zakresie Medycyny Pracy:

 • obsługę działań administracyjnych związanych
  z Medycyną Pracy:
  dopasowujemy do Państwa potrzeb (pracodawcy) zakres usług, tak aby zmniejszyć absencję chorobową pracowników
  i wspierać wysoką efektywność pracy,
 • badania wstępne: przed rozpoczęciem pracy, przy zmianie stanowiska pracy, jeżeli zachodzi konieczność wymagająca przeprowadzenia badań,
 • badania okresowe: cykliczne badania osób pracujących na danym stanowisku,
 • badania kontrolne: badania pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne: badania wymagane w przypadku osób, które pracują przy produkcji lub obrocie żywnością, a także osób pracujących na stanowiskach związanych z ryzykiem przeniesienia zakażenia na inne osoby,
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące: badania wstępne i okresowe wymagane w przypadku osób pracujących ze źródłami promieniowania jonizującego.
 • badania osób pracujących z bronią: badania kwalifikowanych pracowników ochrony: badania wstępne oraz okresowe pracowników ochrony, w tym posługujących się bronią palną.

Dodatkowo oferujemy:

 • badania kandydatów na kierowców pojazdów mechanicznych (wystawianie zaświadczeń),
 • badania kandydatów na studia oraz szkół zawodowych (wystawianie zaświadczeń).

Obowiązki pracodawcy:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593), pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z wybraną placówką medyczną dla zapewnienia opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.
 

Kontakt:

Dla pacjentów:
Infolinia: 22 740 20 20
kontakt@petramedica.pl

Dla firm:
Paulina Salamonik
tel. 535 709 390
Skontaktuj się z nami
CAPTCHA
To pytanie służy do weryfikacji, czy jesteś robotem i do zapobiegania automatycznemu przesyłaniu spamu.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20