Medycyna pracy i badania okresowe

W jednym punkcie załatwisz wszystkie formalności

ZAREZERWUJ WIZYTĘ:

infolinia: 22 740 20 20 kontakt@petramedica.pl

Zaświadczenia dla pracowników

W naszej Poradni Medycyny Pracy wykonują Państwo kompleksowe badania medycyny pracy, w tym specjalistyczne konsultacje okulisty, neurologa i laryngologa oraz badania laboratoryjne wymagane do wydania wymaganych zaświadczeń
i orzeczeń lekarskich.

Zaświadczenia dla studentów

Zapewniamy wszystkie badania niezbędne do uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczęszczania ucznia do danej szkoły, uczelni lub innej placówki edukacyjnej.

Zarezerwuj wizytę:

infolinia: 22 740 20 20
kontakt@petramedica.pl

Zapewniamy:

 • badania wstępne: przed rozpoczęciem pracy, przy zmianie stanowiska pracy,
 • badania okresowe: cykliczne badania osób pracujących na danym stanowisku,
 • badania kontrolne: badania pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne: dla osób, które pracują przy produkcji lub obrocie żywnością, a także osób pracujących na stanowiskach związanych
  z ryzykiem przeniesienia zakażenia na inne osoby,
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące: badania wstępne
  i okresowe dla osób pracujących ze źródłami promieniowania jonizującego.

 

Dodatkowo oferujemy:

 • badania kandydatów na kierowców pojazdów mechanicznych (wystawianie zaświadczeń) oraz badania okresowe kierowców,
 • badania kandydatów na studia oraz szkół zawodowych (wystawianie zaświadczeń).

Opis procesu realizacji badań w ramach medycyny pracy

 1. Pracodawca wystawia skierowanie na badania profilaktyczne do Centrum Medycznego PETRA MEDICA na obowiązującym druku.
 2. Pracownik umawiając się telefocznie na wizytę powinien posiadać wypełnione skierowanie, które zawiera informacje ułatwiające rezerwację poszczególny elementow składowych badań i wykonanie wszystkich badań w jednym dniu. Rezerwacji terminu badania w imieniu Pracownika może dokonać również Pracodawca.
 3. Pracownik zgłasza się na wyznaczoną wizytę z oryginałem skierowania i dokumentem tożsamości do recepcji w celu założenia karty badań profilaktycznych.
 4. Pracownik, po wykonaniu wszystkich zleconych badań - zgodnie z charakterystyką stanowiska pracy, otrzymuje od lekarza medycyny pracy zaświadczenie (w dwóch egzemplarzach: dla Pracodawcy i Pracownika).
 5. Pracodawca / Pracownik, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia lekarskiego, może odwołać się od jego treści (zgodnie z informacją najdującą się w treści dokumentu.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20