Opieka medyczna dla Cudzoziemców

Specjalne procedury postępowania w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19

Special procedures to be followed in the context of the epidemic emergency COVID-19

Informacja dla cudzoziemców zamieszkujących ośrodki pobytowe

Wizyta w gabinecie lekarskim jest możliwa wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

 1. An appointment at doctor’s office is possible only after prior telephone contact.
 2. Посещение кабинета врача возможно только после предварительного телефонного контакта.
Kontakty do placówek medycznych dla poszczególnych ośrodków
Lp. ośrodek nr telefonu
1.
Ośrodek dla Cudzoziemców Podkowa Leśna- Dębak
22 729 80 71 wew.112
2.
Ośrodek dla Cudzoziemców  Biała Podlaska
47 811 22 15
3.
Ośrodek dla Cudzoziemców Czerwony Bór
86 215 35 25
4.
Ośrodek dla Cudzoziemców Linin
22 736 16 14
5.
Zespół Obsługi Cudzoziemców Taborowa
22 361 75 43
6.
Ośrodek dla Cudzoziemców Targówek
22 675 51 05
7.
Ośrodek dla Cudzoziemców Grupa- Dragacz
52 320 60 55
8.
Ośrodek dla Cudzoziemców Białystok
85 662 35 03
9.
Ośrodek dla Cudzoziemców Łuków
25 798 92 71
10.
Ośrodek dla Cudzoziemców Kolonia Horbów
83 375 73 80
11.
Ośrodek dla Cudzoziemców Bezwola
83 342 37 89
12
Infolinia dla Cudzoziemców
22 112 02 06

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Informacja dla cudzoziemców mieszkających prywatnie i korzystających ze świadczeń medycznych w Zespołe Obsługi Cudzoziemców przy Taborowej 33

 1. Kolejna wizyta w gabinecie lekarskim jest możliwa wyłącznie po uprzednim ustaleniu wizyty pod numerem (22) 361 75 43.
 2. Next appointment at doctor’s office is possible only after prior telephone contact to schedule appointment at (22) 361 75 43.
 3. Следующий визит в кабинет врача возможен только после предварительной записи по телефону (22) 361 75 43.

 

 

PETRA MEDICA Sp. z o.o.  jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację systemu zabezpieczenia opieki medycznej dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP zgodnie z Umową  nr 570/UDSC/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, zawartą z Urzędem do Spraw Cudzoziemców realizowaną od lipca 2015 roku. 

Bezpłatna opieka medyczna przysługuje cudzoziemcom ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którzy zarejestrowali się w Departamencie Pomocy Socjalnej, niezależnie od tego czy mieszkają w środku dla cudzoziemców, czy poza ośrodkiem. Świadczenia opieki zdrowotnej koordynowane przez Petra Medica obejmują:

 • opiekę medyczna w ośrodkach recepcyjnych, w tym organizację i obsługę tzw. filtra epidemiologicznego, zapewniającego realizację świadczeń w zakresie wczesnego wykrywania, diagnostyki i kierowania na leczenie gruźlicy, chorób zakaźnych, wenerycznych i pasożytniczych;
 • opiekę medyczną w ośrodkach pobytowych, poprzez prowadzenie na ich terenie punktów medycznych, w których realizowane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki psychologicznej;
 • opiekę medyczną dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy a zamieszkujących poza ośrodkiem w oparciu o zasoby własne oraz sieć placówek partnerskich.

Opis procesu realizacji świadczeń

 1. W przypadku problemów zdrowotnych chory zgłasza się do Punktu Medycznego działającego przy najbliższym Ośrodku dla Cudzoziemców lub umawia wizytę w placówce współpracującej pod numerem infolinii (22) 112 02 06.
 2. Podstawą do realizacji świadczenia specjalistycznego jest skierowanie wystawione w Punkcie Medycznym lub (w przypadku skierowania wystawionego poza Ośrodkiem) tam autoryzowane.
 3. W celu autoryzacji skierowania należy zgłosić się do Punktu Medycznego Ośrodka lub zadzwonić na numer  infolinii (22) 112 02 06.
 4. Pielęgniarka lub pracownik infolinii ustali miejsce i termin realizacji świadczenia, udzieli informacji, do której placówki należy się udać oraz jak przygotować do wizyty.
 5. W przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia i życia należy udać się do najbliższego szpitala na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Zakres opieki medycznej

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Opieka realizowana jest na terenie ambulatoriów, w których pomocy medycznej udzielają lekarz oraz pielęgniarka Petra Medica Sp. z o.o.

Specjalistyczne badania i konsultacje

W przypadku wskazań medycznych, decyzją lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, chorzy są kierowani na konsultacje i badania specjalistyczne. Usługi specjalistyczne wykonywane są w Centrach Medycznych Petra Medica lub w innych podmiotach leczniczych, związanych umową lub w ramach obowiązujących zasad realizacji  usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

Opieka stomatologiczna

Cudzoziemcy korzystają z opieki dentystycznej w gabinetach stomatologicznych, z którymi Petra Medica Sp. z o.o. podpisała umowy na realizację świadczeń.

Pomoc psychologiczna

W ośrodkach dla cudzoziemców rozwinięty jest system opieki psychologicznej. Pomoc psychologiczna zapewniona jest lokalnie w punktach medycznych Ośrodków. W szczególnych przypadkach cudzoziemcy kierowani są do specjalistycznych poradni opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Leczenie szpitalne

W sytuacjach uzasadniających leczenie w trybie stacjonarnym, na podstawie skierowania potwierdzonego w punkcie medycznym Ośrodka, chorzy mogą skorzystać z leczenia szpitalnego w podmiotach związanych kontraktem z Narodowym Funduszem  Zdrowia lub Petra Medica Sp. z o.o. W sytuacjach zagrożenia życia pomocy udzielają jednostki działające w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego.

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest finansowana przez Urząd ds. Cudzoziemców w oparciu o opinię lekarza specjalisty co do jej zasadności zakresu, czasu trwania i ilości zabiegów. Realizacja świadczeń rehabilitacyjnych w wybranym przez Cudzoziemca podmiocie leczniczym wymaga uzyskania zgody na pokrycie kosztów z Departamentu Pomocy Socjalnej UDsC.  

Udostęnianie dokumentacji medycznej 

Dokumentacja medyczna w postaci kopi wyciągów, odpisów lub kopi wykonywanych na nośnikach elektornicznych dla cudzoziemców jest udostęniana bezpłatnie

Infolinia dla Cudzoziemców:

(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)

(22) 112 0 206

kontakt@petramedica.pl

Koordynacja projektu opieki medycznej dla Cudzoziemców:

Milena Kościeszyńska

tel.  535 872 889   fax. (22) 740 00 20

milena.koscieszynska@petramedica.pl

Z-ca Koordynatora Świadczeń Medycznych dla Cudzoziemców:

Agnieszka Paduch

tel. 502 477 769

agnieszka.paduch@petramedica.pl

Formularz kontaktowy / Contact form:
CAPTCHA
To pytanie służy do weryfikacji, czy jesteś robotem i do zapobiegania automatycznemu przesyłaniu spamu.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20