Wizyty domowe

Wizyty domowe dla dorosłych i dzieci powyżej 16 r.ż.

Cena lekarskiej wizyty domowej - 350zł

Cena lekarskiej wizyty domowej (kolejny pacjent) - 200zł

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni, chory może liczyć na pomoc także w warunkach domowych.  Zespoły wyjazdowe PETRA MEDICA składające się z lekarza i ratownika, całodobowo realizują wizyty domowe na zasadach komercyjnych:

 • w przypadkach ostrych schorzeń i nagłych zachorowań, a także gdy wymaga tego stan podopiecznego,
 • w przypadkach zaostrzeń chorób przewlekłych z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia;
 • zawsze wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia osobiste stawienie się w poradni,
 • kiedy istnieją inne okoliczności, ograniczające dostęp do świadczeń w poradni.

W zbliżającym się okresie zwiększonych zachorowań, aby poprawić dostępność do wizyt domowych dla pacjentów komercyjnych uruchomiliśmy dodatkowe zespoły lekarsko-ratownicze, które w trybie pilnym zrealizują zgłoszoną wizytę domową. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest podanie domięśniowo leków lub wykonanie badania EKG.

Rejestracja wizyty odbywa się za pośrednictwem infolinii Petra Medica i jest koordynowana przez przeszkolonych dyspozytorów medycznych.

Wizyty przyjmowane są z terenu Warszawy oraz okolic podwarszawskich: Międzylesia, Ząbek, Marek, Sulejówka i in., w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych stolicy.

Porada w trybie wizyty domowej powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia, natomiast
w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady mogą być wykonane w terminie ustalonym z pacjentem.

WAŻNE: Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego:

Pogotowie ratunkowe - numer alarmowy - 999 lub 112

Do skorzystania z wizyty domowej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest uprawniony pacjent:

 • który posiada prawo do świadczeń,

 • który złożył deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w jednym z Centrów Medycznych PETRA MEDICA,

 • w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni.

Do skorzystania z wizyty domowej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej uprawniony pacjent:

 • który posiada prawo do świadczeń;

 • który należy do rejonu, dla którego świadczenia są realizowane przez Centrum Medyczne PETRA MEDICA:  Warszawa - Rembertów; Warszawa - Wawer i powiat ostrołęcki z wyłączeniem miasta Ostrołęka

 • w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni.

Zapraszamy do skorzystania z odpłatnej wizyty domowej w przypadku gdy Pacjent:

 • nie jest objęty podstawową opieką zdrowotną (POZ) w Centrum Medycznym PETRA MEDICA,

 • nie należy do rejonu, dla którego Centrum Medyczne PETRA MEDICA realizuje świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 • zamówienie wizyty nie jest następstwem nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia

W celu określenia wskazań do wizyty domowej i ustalenia jej terminu, prosimy o kontakt.

infolinia: 22 740 20 20.

Skontaktuj się z nami
CAPTCHA
To pytanie służy do weryfikacji, czy jesteś robotem i do zapobiegania automatycznemu przesyłaniu spamu.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20