Bezpłatne Badania

Bezpłatne badania dla uczniów i studentów w 2021 roku

BADANIA UCZNIÓW I STUDENTÓW W 2021 W CM PETRA MEDICA

Informujemy, że badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, przeprowadzane zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019 r. Dz.U. z 2019, poz. 1651)

BĘDĄ WYKONYWANE BEZPŁATNIE W:

CENTRUM MEDYCZNYM PETRA MEDICA UL. GROCHOWSKA 166,
04-329 WARSZAWA

NA BADANIA NALEŻY UMAWIAĆ SIĘ NA KONKRETNY TERMIN
ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII POD NUMEREM:

 22 740 20 20

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju, pragniemy maksymalnie skrócić czas pobytu ucznia w Przychodni, aby zapewnić standardy epidemiologiczne w trakcie przeprowadzania badań. W celu usprawnieni powyższego procesu należy pobrać ze strony: www.petramedica.pl (zakładka e-usługi) zestaw niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania ucznia w 2021 r., tj. wzór skierowania oraz karta – badanie podmiotowe

Skierowanie winno być dokładnie wypełnione przez szkołę i powinno zawierać:

 • pieczęć placówki dydaktycznej z numerem telefonu szkoły/uczelni
 • datę wystawienia skierowania,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL osoby skierowanej,
 • informacje o kierunku kształcenia,
 • informacje o narażeniach w miejscu nauki
 • pieczątkę i podpis kierującego na badanie.

Karta – badanie podmiotowe powinna zostać uzupełniona i podpisane przez opiekuna lub ucznia i opiekuna.

Na badanie uczeń powinien dodatkowo zabrać ze sobą:

 • maseczkę,
 • dowód tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty),
 • kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych, jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,
 • jeżeli uczeń posiada dodatkowe wyniki badań, należy je zabrać ze sobą,
 • jeżeli uczeń nosi okulary– zabrać je ze sobą.

Przypominamy, że uczniowie do 16 r.ż. obowiązani są zgłaszać się z Rodzicem lub Opiekunem prawnym. Celem zmniejszenia liczby osób zwracamy się o zgłoszenia z jednym rodzicem bądź jednym opiekunem prawnym.

Osoby, pomiędzy 16-18 r.ż. mogą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego na przeprowadzenie badania i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Zgoda winna być wyrażona w obecności pracownika Centrum Medycznego Petra Medica, po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20