Gabinet położnej Telefon: +48 22 740 20 20

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

e-Rejestracja Lekarze Cennik

Gabinet położnej zajmuje się rozpoznawaniem problemów zdrowotnych oraz planowaniem i realizacją świadczeń profilaktycznych, edukacją kobiet w ciąży, w tym również kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującą do porodu i rodzicielstwa.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TWOJA POŁOŻNA

Od rozmowy na temat życzenia posiadania dziecka aż do ostatniego badania sześć tygodni po porodzie: położna jest obecna w trakcie całej ścieżki.

Rozmowa na temat życzenia posiadania dziecka
Wzmiankowana rozmowa oferuje opiekę oferowaną jeszcze przed zapłodnieniem. Stanowi ona nowy element w opiece położniczej i obecnie nie jest jeszcze oferowana standardowo.  W tej kwestii możesz sama skontaktować się z położną. Na przykład szukając położnej w twojej dzielnicy.

Wzmiankowana rozmowa ma dwa cele: poinformowanie odnośnie, jak zwiększyć szansę na zdrowe dziecko oraz oszacowanie możliwych zagrożeń lub powikłań.

Opieka w trakcie ciąży
W tym okresie czasu kobieta ciężarna odwiedza położną dziesięć do czternastu razy; na początku rzadziej, pod koniec ciąży coraz częściej.

W trakcie ciąży położna ma następujące zadania:

  • Zwraca uwagę, czy nadal jesteś zdrowa i czy dobrze się czujesz pod względem emocjonalnym
  • Pilnuje właściwego rozwoju dziecka w macicy
  • Przekazuje zalecenia i informacje odnośnie właściwie przebiegającej ciąży
  • Dba o optymalne przygotowanie porodu
  • Ewentualne powikłania sygnalizuje już zawczasu i ocenia, czy kobietę należy skierować do ginekologa (określa się to mianem selekcji zagrożeń)
  • Buduje związek zaufania z wami, przyszłymi rodzicami


Kontrola prenatalna
Około dwunastego tygodnia ciąży ma miejsce badanie laboratoryjne, które ma na celu wykazanie obecności we krwi ciężarnej czynników mogących zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, takich jak: kiła, wirusowe zapalenie żółtaczki (hepatitis B), HIV, czynnik rezus i pozostałe przeciwciała. W razie pozytywnego wyniku leczenie można rozpocząć już w trakcie ciąży.

Oprócz tego istnieje możliwość przebadania nie narodzonego dziecka. Na przykład jakie jest prawdopodobieństwo na urodzenie dziecka z syndromem Downa. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badania celem zapobieżenia rozszczepu kręgosłupa lub innego wrodzonego powikłania. Wzmiankowane badania określa się mianem kontroli prenatalnej na syndrom Downa i powikłań fizycznych.

Kobiety ciężarne rozważające możliwość przeprowadzenia kontroli prenatalnej, zanim ona ma miejsce, odbywają szeroką rozmowę z lekarzem rodzinnym, położną lub ginekologiem. W przedmiotowej rozmowie położna lub inny specjalista przedstawi możliwości kontroli prenatalnej oraz omówi zalety i negatywne strony tej kontroli.

Przygotowanie do porodu
W ramach przygotowania przed porodem kobiety ciężarne mogą chodzić na informacyjne spotkania grupowe.  Istnieje często szeroka oferta różnego rodzaju informacyjnych spotkań grupowych. Są również położne, które same organizują tego rodzaju spotkania edukacyjne. Zapoznaj się u swojej położnej z możliwościami w twoim regionie.

Przy porodzie
Położna od samego początku porodu aż do wydalenia łożyska pilnuje stanu matki i dziecka oraz ingeruje, kiedy zajdzie taka potrzeba. Wspiera cię przy parciach i daje wskazówki, jak należy przeć. W razie powikłań, konsultuje się z ginekologiem bądź zleca przewóz kobiety do szpitala. Po narodzinach położna kontroluje zdrowie twoje i twego dziecka.

Pierwszy tydzień po narodzinach
W ciągu pierwszych siedmiu do dziesięciu dni od narodzin położna odwiedza matkę około pięciu razy celem ukierunkowania i wsparcia matki i jej partnera. Ponadto odgrywa ważną rolę przy wykrywaniu ewentualnych powikłań, fizycznych lub psychicznych, u matki i u dziecka. Im wcześniej problemy zostaną wykryte, tym lepiej możne je leczyć. Również położna odgrywa pod tym względem ważną rolę. Jeśli coś zauważysz, omów to z położną. Położna w dalszej kolejności podejmuje decyzję, jak należy postąpić.

Do najważniejszych zadań położnej w tym okresie czasu należy:

  • Wspieranie matki w procesie powrotu do zdrowia po porodzie, zarówno fizycznie jak i emocjonalnie
  • Pomoc przy karmieniu piersią;
  • Kontrolowanie zdrowia maleństwa. Przy czym położna nie tylko zwraca uwagę na czynniki fizyczne, ale również na zachowanie dziecka.

Pobieranie krwi z pięty i badanie słuchu
Czwartego dnia po narodzinach (dzień narodzin liczy się jako dzień zerowy) jest pobierana krew z pięty i jest przeprowadzane badanie słuchu. Przeważnie pracownik z ramienia Opieki Zdrowia Dzieci ustali z rodzicami spotkanie w tym względzie. Krew z pięty jest czasami pobierana przez położną lub lekarza rodzinnego. Lub przez szpital, jeśli dziecko tam jeszcze leży. Po pobraniu krwi z pięty jest ona badana w laboratorium celem stwierdzenia, czy zawiera jedną z 17 wrodzonych wad, które są kontrolowane. W razie pozytywnego wyniku wydawane jest skierowanie do lekarza rodzinnego.

Kontrola zamykająca: sześć tygodni po narodzinach
Około sześć tygodni po porodzie matka zgłasza się jeszcze jeden raz na zamykającą kontrolę. W trakcie tej ostatniej wizyty matka i położna omawiają przebieg spraw w czasie ciąży i porodu, a matka zadaje pytania, które ją jeszcze nurtują. Jeśli miały miejsce powikłania, położna omawia z matką konsekwencje, jakie mogłyby one mieć w stosunku do kolejnej ciąży.

Możesz wpisać tylko część nazwy
Wybierz odp. kategorię
Porada położnej
konsultacja położnej
100 zł
Wizyta edukacja przedporodowa
konsultacja położnej
80 zł
Wizyta patronażowa położnej
konsultacja położnej
200 zł

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20