Poradnia genetyki klinicznej Telefon: +48 22 740 20 20

Czwartek 15:00 - 18:00

e-Rejestracja Lekarze Cennik

Genetyk kliniczny zajmuje się diagnostyką chorób genetycznych oraz opieką nad rodziną obciążona tymi chorobami.

Do obowiązków genetyka należy planowanie i przeprowadzanie badań przesiewowych oraz wyznaczanie grup wysokiego ryzyka zachorowania na choroby dziedziczne. Zajmuje się on również ich profilaktyką wśród osób z grup ryzyka.

Lekarz genetyk ma za zadanie:

  • Poddać ocenie prawdopodobieństwo  zwiększonego ryzyka wystąpienia dziedzicznych form nowotworów z pomocą badań genetycznych
  • W przypadku wystąpienia choroby - ustalenie czy dana choroba jest dziedziczna i jaki jest mechanizm dziedziczenia choroby
  • Zidentyfikowanie członków rodziny osoby chorej, u których może wystąpić choroba dziedziczna, na podstawie analizy mechanizmu dziedziczenia
  • Poinformowanie rodziny co do profilaktyki i sposobu leczenia choroby dziedzicznej oraz objęcie rodziny procesem poradnictwa genetycznego
  • Wdrożenie leczenia specjalistycznego choroby dziedzicznej.
  • Współpracowanie z lekarzem specjalistą w procesie diagnostyki i leczenia

 

POWIĄZANE PRODUKTY:

Badania

procedury medyczne

jak się przygotować

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20