Poradnia psychologiczna Telefon: 22 740 20 20

Środa 8:00-11:00

e-Rejestracja Lekarze Cennik

Psychologia to nauka badająca mechanizmy  i prawa rządzące psychiką i zachowaniem człowieka.

Formy pomocy psychologicznej to między innymi psychoterapia, psychoedukacja czy poradnictwo psychologiczne. Poradnictwo jest bardzo szeroką, aczkolwiek mało sformalizowaną metoda leczenia. W poradnictwie psycholog wspiera pacjenta i towarzyszy mu w pokonywaniu trudności. 

Psychoterapia jest stosowaniem w praktyce metod psychologicznych w celu pomocy osobom zmagającym się z trudnościami psychicznymi. Jej celem jest poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania pacjenta. 

Istnieje wiele nurtów terapeutycznych. Ich cechą wspólną jest zorientowanie na metody psychologiczne, w odróżnieniu od psychiatrii, gdzie nacisk położony jest na farmakoterapię oraz metody medyczne. W przypadku niektórych zaburzeń oprócz psychoterapii konieczne są konsultacje psychiatryczne.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna (cognitive – behavioral therapy) to metoda pracy o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. U jej podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju oraz zachowania.

W porównaniu z innymi rodzajami terapii jest metodą krótkoterminową – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań, podczas których pacjent uczy się nowego sposobu myślenia, który bardziej sprzyja zdrowiu. Do pracy często włączane są techniki relaksacji czy trening uważności.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest stosowana w pracy z osobami, które cierpią między iinymi z powodu:

  • depresji oraz innych zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń psychosomatyczych.

Pracując w ramach nurtu poznawczo -  behawioralnego terapeuta oraz pacjent są ekspertami działającymi wspólnie dla polepszenia zdrowia pacjenta, razem opracowując sposoby na pokonanie trudności, których doświadcza pacjent.

Badania

procedury medyczne

jak się przygotować
Możesz wpisać tylko część nazwy
Wybierz odp. kategorię
Konsultacja psychologiczna
konsultacje lekarskie
220 zł
Sesja psychoterapii - 5 spotkań
konsultacje lekarskie
980 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej
konsultacje lekarskie
220 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej w języku angielskim
konsultacje lekarskie
250 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej w języku angielskim
konsultacje lekarskie
1100 zł
Sesja psychoterapii par
konsultacje lekarskie
350 zł
Sesja psychoterapii par - 5 spotkań
konsultacje lekarskie
1450 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 1 spotkanie
konsultacje lekarskie
80 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 10 spotkań
konsultacje lekarskie
700 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 3 spotkanie
konsultacje lekarskie
234 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 5 spotkań
konsultacje lekarskie
375 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 8 spotkań
konsultacje lekarskie
584 zł
Wydanie opinii psychologicznej
Inne
179 zł

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20