Poradnia środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży Telefon: +48 22 113 97 01

do potwierdzenia

e-Rejestracja Lekarze Cennik

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. w Centrum Medycznym Petra Medica działa Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży.

 
Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18r.ż. lub 21 r. ż w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców bez skierowania, bezpłatnie, w ramach NFZ.

Oferta Centrum Medycznego Petra Medica skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a:

- odczuwają lęk wynikający z:

 • obecnej sytuacji związanej z COVID-19
 • wprowadzenia nauki zdalnej
 • niepewności związanej z egzaminem ośmioklasisty i egzaminem maturalnym

- mają problemy emocjonalne i problemy zachowania, zachowania trudne

- mają trudności:

 • w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami
 • doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, psychosomatycznych
 • są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej.

Dużą rolę w zauważeniu pierwszych objawów zaburzeń psychicznych u dzieci odgrywają  ich opiekunowie.

Nie zwlekaj, jeżeli obserwujesz niepokojące symptomy w zachowaniu swojego dziecka - zgłoś się na bezpłatne konsultacje do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

W Ośrodku udzielane są następujące usługi:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa bliskich, ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z COVID-19, Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży od dnia 01.04.2020 r do odwołania będzie świadczyć usługi wyłącznie w formie teleporady.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Magdalena Krukowska - Sidorczuk 

Psycholog, psychoterapeuta indywidualny

Prowadzi psychoterapie dzieci i młodzieży od 13 roku życia oraz psychoterapię dorosłych, jak również sesję wsparcia psychospołecznego dla osób z otoczenia pacjenta. Udziela porad psychologicznych. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnia Szkołę Psychoterapii poznawczo-Behawiotalnej w Centrum CBT –EDU w Warszawie - ośrodku posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), w trakcie certyfikacji. Ukończyła kurs I stopnia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu” w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR”. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją wiedzę zdobywa również podczas szkoleń i konferencji.

Doświadczenie:

Odbyła staże kliniczne w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni dla dzieci i młodzieży, w Domu Pomocy Społecznej i poradniach zdrowia psychicznego.

Urszula Kruszewska-Mazurek

Psycholog

Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) oraz terapią autyzmu metodą Stosowanej Analizy Zachowań. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania (lęk, depresja, ADHD) oraz konsultacje dla rodziców dzieci przejawiających trudności wychowawcze. Prowadzi także trening umiejętności społecznych (TUS) zarówno dla dzieci/młodzieży z zespołem Aspergera, jak i z innymi trudnościami społecznymi, bez podłoża autystycznego.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Instytutu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej w Centrum CBT –EDU w Warszawie - ośrodku posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ukończyła 3-etapowe szkolenie z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem w Fundacji „Krok po kroku” (szkolenie honorowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej) oraz półroczny kurs z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. Jest autorką publikacji naukowej „Samobójstwo w przebiegu choroby schizoafektywnej jako element naznaczania niepełnosprawności człowieka” (ANNALES,UMCS,vol.XXIII, 2010).

Doświadczenie:

Odbyła staże i praktyki w Klinice Psychiatrii w Lublinie (oddział młodzieżowy), Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Białymstoku, Ośrodku Wsparcia „Serce” dla Osób z Chorobami Psychicznymi w Lublinie, poradniach psychologicznych oraz przedszkolach dla dzieci z autyzmem w Warszawie.

Małgorzata Radzikowska

Psycholog kliniczny, trener umiejętności społecznych

Wspiera dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju emocjonalno-społecznym. Oferuje pomoc w radzeniu sobie z emocjami, nabywaniu kompetencji społecznych, odkrywaniu mocnych stron, motywacji do działania i osiągania celów, kształtowaniu postaw prospołecznych i innych indywidualnych potrzeb. Prowadzi terapię indywidualną z pacjentami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, niską samooceną i innymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz terapię grupową - trening umiejętności społecznych (TUS). Wspiera rodziców w psychoedukacji i rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej w Centrum CBT – EDU w Warszawie - ośrodku posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ukończyła dwuletnie szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem, studium pedagogiczne SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu life-coachingu. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych, certyfikowanym realizatorem profilaktyki uzależnień psychoaktywnych „Unplugged” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie:

Staże na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie, w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodku pomocy społecznej. Aktualnie pracuje w integracyjnej szkole podstawowej  w Warszawie.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20