Poradnia medycyny pracy Telefon: +48 22 740 20 20

Poniedziałek: 8:45 - 18, Wtorek: 8:00 - 16:00, Środa: 8:00 - 15:30, Czwartek: 8:45 - 12:00, Piątek: 8:00 - 13:00

e-Rejestracja Lekarze Cennik

Specjalista medycyny pracy zajmuje się ochroną pracujących przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

Medycyna pracy łączy wiele dziedzin, tj.: choroby wewnętrzne, prawo medyczne, epidemiologia, statystyka medyczna, psychologia i psychiatria, higiena pracy. Lekarz medycyny pracy zajmuje się opieką zdrowotną osób z danego środowiska pracy oraz profilaktyką chorób zawodowych, wczesnym wykrywaniem zagrożeń zdrowotnych w miejscu pracy oraz leczeniem pacjentów z tego środowiska.

Główne zadania lekarza medycyny pracy to:

 • analiza i ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia a warunkami środowiska pracy osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy,
 • współdziałanie z pracodawcami w rozpoznawaniu i ocenie narażenia zawodowego na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychospołeczne występujące w środowisku pracy oraz narażenia wynikającego ze sposobu wykonywania pracy, mogącemieć ujemny wpływ na zdrowie,
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu.

Badania profilaktyczne:

Badanie profilaktyczne jest to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika.

 • Badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy, gdy zmieniają się parametry środowiska pracy,
 • Badanie profilaktyczne okresowe – obowiązuje osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • Badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

W celu wykonania profilaktycznych badań medycyny pracy niezbędne jest skierowanie od pracodawcy. Każdy pracodawca ma obowiązek ( Ustawa Kodeks Pracy) skierować pracowników na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.  

W ramach Poradni medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie kategorie),
 • badania osób wykonujących zawód kierowcy,
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych,
 • badanie osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego.

Badania

procedury medyczne

jak się przygotować

Lekarze przyjmujący w poradni

lek. Krzysztof Kordeczka (NFZ)

Specjalizacje: Internista Specjalista medycyny pracy

15:00 - 19:00
Wtorek
GROCHOWSKA 166
08:00 - 18:00
Czwartek
GROCHOWSKA 166
08:00 - 11:30
Piątek
GROCHOWSKA 166

lek. Joanna Lengier

Specjalizacje: Specjalista medycyny pracy

13:00 - 18:00
Poniedziałek
GROCHOWSKA 166
13:00 - 19:00
Środa
GROCHOWSKA 166

lek. Ireneusz Mizerski

Specjalizacje: Reumatolog Specjalista medycyny pracy

12:30 - 19:00
Środa
GROCHOWSKA 166
8:00 - 12:00
Piątek
GROCHOWSKA 166

lek. Andrzej Modzelewski (NFZ)

Specjalizacje: Internista Specjalista medycyny pracy

7:30 - 16:00
Wtorek, Czwartek
GROCHOWSKA 166
07:30 - 15:00
Środa
GROCHOWSKA 166

lek. Emilia Wardaszko - Zygmanowska (NFZ)

Specjalizacje: Specjalista medycyny pracy Specjalista medycyny rodzinnej

13:00 - 19:00
Poniedziałek
GROCHOWSKA 166
08:30 - 14:00
Czwartek
GROCHOWSKA 166
08:30 - 14:00
Środa
GROCHOWSKA 166
08:30 - 15:30
Wtorek
GROCHOWSKA 166
13:00 - 16:00
Piątek
GROCHOWSKA 166

lek. Urszula Żylonis - Kurkowska

Specjalizacje: Specjalista medycyny pracy

10:00 - 15:00
Piątek
GROCHOWSKA 166
Możesz wpisać tylko część nazwy
Wybierz odp. kategorię
Badanie lekarskie do prawa jazdy - konsultacja lekarza med. pracy
konsultacje lekarskie
200 zł
Badanie lekarskie do prawa jazdy - konsultacja neurologa
konsultacje lekarskie
160 zł
Badanie lekarskie do prawa jazdy - konsultacja okulisty
konsultacje lekarskie
160 zł
Badanie lekarskie do prawa jazdy - konsultacja otolaryngologa
konsultacje lekarskie
160 zł
Badanie lekarskie kandydata do szkoły/ na studia- konsultacja lekarza med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Badanie lekarskie kierowcy zawodowego - konsultacja lekarza med. Pracy
konsultacje lekarskie
200 zł
Badanie lekarskie sędziego- konsultacja lekarza med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Badanie lekarskie stermotorzysty - konsultacja lekarza med. Pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Badanie lekarskie ucznia/ studenta- konsultacja lekarza med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza chirurga ogólnego w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza dermatologa w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza kardiologa w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - kontrolne badanie po zwolnieniu lekarskim > 30 dni
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - kontrolne badanie w związku z pogorszeniem wzroku
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy przed szczepieniem
konsultacje lekarskie
70 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - badanie do broni
konsultacje lekarskie
180 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - badanie okresowe
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - badanie okresowe - promieniowanie jonizujące
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - badanie sanitarno-epidemiologiczne
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - badanie wstępne
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - badanie wstępne - promieniowanie jonizujące
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - kontrolne badanie osoby niepełnispawnej - w celu stwierdzenia zasadności skróconej normy czasu pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza med. pracy - kontrolne badanie w związku z pogorszeniem stanu zdrowia
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy-urlop dla poratowania zdrowia
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza neurologa w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza okulisty w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza ortopedy w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza otolaryngologa w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja lekarza psychiatry w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
180 zł
Konsultacja lekarza urologa w ramach med. pracy
konsultacje lekarskie
160 zł

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20